ഒരു കാല്‍വെയ്പ്പ്

മലയാളത്തില്‍ ബ്ലോഗണം ബ്ലോഗണം എന്ന് വിചാരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ കാലമായി . ഇപ്പോഴാണ് സമയവും സന്ദര്‍ഭവും ഒത്തു വന്നത്.
മോസില്ല ഫയര്‍ഫോക്സ് ഉപയോഗിച്ചു മലയാളം എഴുതാനും വായിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ ?
ഇങ്ങനെ മലയാളം എഴുതികളിക്കാന്‍ എന്ത് രസമാണെന്നോ. ഇത്രയും കാലം മലയാളം എഴുതാന്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകള്‍ വേണമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്നു, ഗൂഗിള്‍ ഇന്റെ സഹായത്താല്‍ വളരെ എളുപ്പത്തില്‍ മലയാളം എഴുതാനും ആളുകളിലെക്കെത്താനും കഴിയുന്നു. നന്ദി ഗൂഗിള്‍.
മലയാളത്തില്‍ എഴുതപ്പെട്ട പല ബ്ലോഗുകളും വായിച്ചു. പലരും വളരെ നിഗൂഢമായ അര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍ ഒക്കെ എഴുതിക്കണ്ടു. മറ്റു ചിലത് വളരെ സരളമായ ഭാഷകളിലും. ലോകത്തില്‍ ഇന്റര്നെറ്റ് വന്നപ്പോള്‍ ഉണ്ടായ അതെ മാറ്റമാണ് ഇത്. ഭാഷാ കാഠിന്യത്തിന്റെപല ധ്രുവങ്ങള്‍. പല പല മേഘലകളില്‍ വിഗദ്ഗരായവരുടെ പല പല ലേഘനങ്ങള്‍ വായിച്ചു. ഇപ്പോള്‍ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. കാരണം മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ കൊണ്ടു വരുന്നതില്‍ എനിക്കും ഒരു പങ്കു വഹിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞല്ലോ.

മലയാള ഭാഷയ്ക്കും മലയാളം ബ്ലോഗ്ഗിങ്ങിനും നൂരാസംസകള്‍ അര്‍പിച്ചു കൊണ്ടു ഞാന്‍ നിര്‍ത്തുന്നു. നന്ദി നമസ്കാരം .