കേരളത്തില്‍ മഴ പെയ്യുമ്പോള്‍

വരുന്നൂ മഴ. ഇന്നു മുതല്‍ തീയെട്ടരുകളില്‍ , നഗരങ്ങളില്‍, ഗ്രാമങ്ങളില്‍, എല്ലായിടത്തും, കേരളം മുഴുവന്‍, മഴ ഇന്നു റിലീസ് ചെയ്തു.

പാലക്കാട് മഴ പെയ്താല്‍ കുറച്ച് അരി അധികം കിട്ടും
ഇടുക്കിയില്‍ പെയ്താല്‍ വൈദ്യുതി മുടങ്ങാതിരിക്കും
പക്ഷെ കണ്ണൂരില്‍ പെയ്താല്‍, ചോരക്കറ മായുമോ?

തൊന്തരവ്: മൊബൈല്‍ ദുരന്തങ്ങള്‍ ‍- 1 :

തൊന്തരവ്: മൊബൈല്‍ ദുരന്തങ്ങള്‍ ‍- 1 :
തലവാചകം തന്നെ പറയും ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന്. ധൈര്യമില്ലാത്തവര്‍ വായിക്കാതിരിക്കുക