വഴിയില്‍ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു നോട്ടീസ് of S.U.C.A. (Communist)
സംഭാവന കൊടുക്കാന്‍ കയ്യില്‍ കാഷില്ലാഞ്ഞതിനാല്‍ ഇത് ബ്ലോഗില്‍ ഇടാം എന്ന് പറഞ്ഞു വാങ്ങി കൊണ്ട് വന്നതാണ്.
വീട്ടില്‍ എത്തിയ ഉടനെ അമ്മ പറഞ്ഞു "ഈ തട്ടിപ്പൊക്കെ നമ്മള്‍ എത്ര കണ്ടതാ. യു ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നുറപ്പിച്ചതും എന്നാല്‍ എല്‍ ഡി എഫിന് വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ ഗതിയില്ലാതതുമായ ആള്‍ക്കാരുടെ വോട്ട് കൊണ്ട് ജയിച്ചു പോയാല്‍ ഇവര്‍ ഉടനെ കളം മാറ്റി ചവിട്ടി ഏതെങ്കിലും പക്ഷത് ചേരും .. നീ ഇത് കണ്ടു വീണു പോകണ്ടാ മോനെ " ന്നു.
ശരിയായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കില്‍ എസ് യു സി എ ആത്മാര്‍ഥമായി പണിയെടുക്കുന്ന ഒരു പാര്‍ട്ടി ആയിരിക്കാം. എങ്ങിനെ ആയാലും എല്ലാവര്ക്കും നല്ലത് വരട്ടെ.