വാക്കു് വരുന്ന വളി

മോസില ഡെവലപ്പര്‍ നെറ്റ്‍വര്‍ക്കിനെ പറ്റി എഴുതുമ്പോള്‍ ആണു് മലയാളത്തിലെ സാങ്കേതിക പദങ്ങളുടെ ക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ചു് ചിന്തിച്ചു് തുടങ്ങിയതു്.

റേഡിയോ, ടിവി എന്നൊക്കെ തുടങ്ങി ഇപ്പോള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ്, ഫോണ്‍, എസ് എം എസ്, തുടങ്ങി എന്തു് പണ്ടാരം ആണെങ്കിലും ആംഗലേയത്തിലുള്ള വാക്കുകള്‍ മൊഴിമാറ്റം ചെയ്തു് ഇതാണിതിന്റെ മലയാളം എന്നു് പറഞ്ഞങ്ങുപയോഗിക്കലാണു് ഇന്നത്തെ രീതി എന്നു് തോന്നുന്നു.

എസ്. എം. സി.യുടെ പഴയ ഖലകത്തുകള്‍ ചികഞ്ഞുനോക്കിയപ്പോള്‍ സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങല്‍ എഴുതിയ ഇതു് കണ്ടു. തമിഴിലൊക്കെ പൂര്‍ണ്ണമായും യുക്തിപരമല്ലെങ്കിലും പ്രയോജനകരമായ വാക്കുകള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചു് മിക്ക സാങ്കേതികപദങ്ങളും തര്‍‍‍ജ്ജമ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മലയാളത്തിലും ഇതു് എന്തു് കൊണ്ടു് ചെയ്തു് കൂട?

അതുകൊണ്ടു് ഞാന്‍ തന്നെ കുറെ വാക്കുകള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചു് വായിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ കഴിഞ്ഞ ഖണ്ഡികയില്‍ തന്നെ ഒരു പുതിയ പദം കാണാന്‍ കഴിയും. ഇങ്ങനെയുള്ള പദങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ എന്റെ ഖലയിടത്തില്‍ ചെറിയൊരു താള്‍ ഉണ്ടു് താനും.

ഇനി ഞാന്‍ വിചാരിച്ചാല്‍ മലയാളത്തില്‍ വാക്കുകള്‍ ഉണ്ടാക്കാന്‍ പറ്റുവോന്നൊന്നറിയണല്ലോ

No comments:

Post a Comment

അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം മാക്സിമം ദുരുപയോഗം ചെയ്തോളു