ഖല നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ ഏവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന (ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന) എം ഡി എന്നിനു് പത്തു് വയസ്സത്രെ

ഈ ഭൂപടം ഉണ്ടാവുന്നതിനു് മുമ്പു് ആള്‍ക്കാര്‍ എങ്ങനെയാ വടക്കു-തെക്കു് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതു്? കുടയുമെടുത്തു് ഇറങ്ങി ഒരു് നടത്തം, പിന്നെ വഴിയില്‍ കാണുന്നവരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു് ചോദിച്ചു് അങ്ങോട്ടു് പോവും, അത്ര തന്നെ.

അതേ പോലെയാണു് ചിലര്‍ ഖല (web) നിര്‍മ്മാണത്തിനും ഇറങ്ങാറ്. എന്താ വേണ്ടേന്നു് മാത്രം അറിയുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ അതിലേക്കുള്ള അടയാളിതപുഷ്ടഖലഭാഷ (html) വഴി അറിയാതെ, കാണുന്ന സംസാരകൂട്ടായ്മകളിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചു് സമയം കളയും.

ഇതൊഴിവാക്കാനും, ഏതൊരാള്‍ക്കും എത്രയും പെട്ടെന്നു് ഏറ്റവും നല്ല നിലവാരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ലഭിക്കുവാനും ഒക്കെ കൂടിയാണു് മോസില മോ.ഡെ.നെ. തുടങ്ങിയതു്.

മോസില ഡെവലപ്പര്‍ നെറ്റ്‍വര്‍ക്കിനു് ജൂലൈ 23-ിനു് പത്തു് തികയും.

HTML, CSS, Javascript എന്ന ഖലയുടെ മൂന്നു് നെടും തൂണുകളെ പഠിക്കാനും, കൃത്യമായും ശക്തമായും ഉപയോഗിക്കാനും നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന പല ലേഖനങ്ങളും ഇവിടുണ്ടു്. തുടക്കക്കാരെ വരെ സഹായിക്കാനായി വളരെ ലഘുവായ ഭാഷയില്‍ ലേഖനങ്ങളും, യന്ദ്രേശങ്ങളും, നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും; ഭാഷാ തടസ്സങ്ങള്‍ മറികടക്കാന്‍ തര്‍ജ്ജമകളും ഒക്കെ ലഭ്യമാണു്. ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം പേര്‍ ചെര്‍ന്നു് അഞ്ചു് ലക്ഷത്തില്‍ പരം മാറ്റങ്ങള്‍ ഇതില്‍ വരുത്തിക്കഴിഞ്ഞു.

മോഡെനെന്നെകുറിച്ചു് ഒരു വിവരചിത്രം

മോ. ഡെ. നെ.ക്കു് എന്റെ പിറന്നാളാശംസകള്‍


മോസിലയുടെ സന്നദ്ധസേവകന്‍ എന്ന നിലയില്‍ മോസിലയില്‍ നടക്കുന്ന ചൂടു് വാര്‍ത്തകളെ പറ്റി എഴുതുന്ന ഡോക്യുമെന്റേഷന്‍ പൈലറ്റിന്റെ ഭാഗമാണു് ഈ പോസ്റ്റു്. ഈ ശ്രേണിയിലെ മറ്റു് പോസ്റ്റുകള്‍ ഇവിടെ വായിക്കാം 

No comments:

Post a Comment

അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം മാക്സിമം ദുരുപയോഗം ചെയ്തോളു